Høringssvar 2017

21. december 2017

Indsatsen for oplysning om børns rettigheder svækkes, hvis undervisning i menneskerettigheder ikke længere er et obligatorisk mål

Børnerådets kommentarer til Bekendtgørelserne om Fælles Mål for folkeskolens fag og emner mv.

29. november 2017

Frivillige foreninger og organisationer, som modtager puljemidler fra Børne- og Socialministeriet, skal fremover indhente børneattest

Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i visse tilbud efter lov om social service og i frivillige sociale organisationer

21. september 2017

Lovforslag om forbud mod forskelsbehandling pga. handicap omgår visse forpligtelser

Børnerådets kommentarer til lov om forbud mod forskelsbehandling pga. handicap

18. september 2017

Yderligere indsnævring af mulighed for opholdstilladelse tager ikke hensyn til barnets bedste

Børnerådets kommentar til forslag om ændring af udlændingeloven
(Skærpelse af muligheden for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse etc.)

07. september 2017

Reduktion i udsatte familiers rådighedsbeløb vil ikke styrke indsatsen mod rocker- og bandekriminalitet

Børnerådets kommentar til Lov om ændring af straffeloven og forskellige andre love (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet mv.)

25. august 2017

Børn bør kunne anerkendes som mediebrugere og samtidig beskyttes mod kommercielle interesser

Børnerådets bemærkninger til § 6 i forslag til databeskyttelseslov.

24. august 2017

Dobbeltdonation bør være lovligt, så længe det ikke er anonymt

Børnerådets bemærkninger til forslag om dobbeltdonation og kastrationsregler.

15. august 2017

Børnerådet hilser ophævelse af forældelsesfrister i sager om overgreb velkomment

Børnerådets kommentar til lovforslag om ændring af straffeloven mv (afskaffelse af forældelsesfrister, forhøjelse af niveauet for tortgodtgørelse mv).

14. august 2017

Børn og unge på børnecentre er først og fremmest børn og unge

Børnerådets bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om ro og orden på indkvarteringssteder mv.

03. august 2017

Børnerådet opfordrer til retningslinjer for kønsmodificerende behandling af spædbørn

Høring vedr. vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling