Høringssvar 2016

18. januar 2016

Markedsføring og salg af e-cigaretter til mindreårige skal forbydes

Børnerådets kommentar vedrørende forslag om lov om regulering af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere.

13. januar 2016

Nyt lovforslag sender flere flygtningefamilier på integrationsydelse

Høringssvar om forslag til lov om udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse m.v.

07. januar 2016

Kontanthjælpsloft og 225-timersregel vil få alvorlige konsekvenser for børn

Børnerådets kommentar til forslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225-timersregel, fire ugers ferie til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere)

06. januar 2016

Børnerådet advarer mod stramninger i udlændingeloven

Regeringens forslag om stramninger i udlændingeloven vil få alvorlige konsekvenser for børn og unge, mener Børnerådet