Høringssvar 2016

17. maj 2016

Forslag om at hæve elevtal og antal klassetrin i modtagelsesklasser bekymrer Børnerådet

Høring over bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog

09. maj 2016

Børnerådet roser udkast til bekendtgørelse om røgtobak

Børnerådets kommentarer til udkast til bekendtgørelse om grænseværdier, sundhedsadvarsler og alderskontrolsystemer m.v. af tobaksvarer m.v.

06. maj 2016

Børnerådet støtter lovforslag vedrørende elektroniske cigaretter

Børnerådets kommentarer til udkast til bekendtgørelse om kvalitet, mærkning, alderskontrolsystem og reklame m.v. af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere m.v.

18. april 2016

Børnerådet gentager: Tvang i psykiatrien bør ikke finde sted

Børnerådets kommentarer til udkast til Vejledning om udfyldelse af tvangsprotokoller

08. april 2016

Flygtningebørn skal være omfattet af folkeskoleloven

Høring over udkast til lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til udenlandske børn og unge

16. marts 2016

Individuel vurdering er nødvendig, når myndighederne skal afgøre, om mindreårige kan indgå i ægteskab

Høring over udkast til vejledning om behandling af ægteskabssager (anerkendelse af udenlandske ægteskaber indgået af mindreårige)

15. februar 2016

Børns rettigheder skal i centrum ved magtanvendelser

Børnerådets kommentar vedrørende forslag til lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge mv.

12. februar 2016

Al røgtobak skal have samme sundhedsadvarsler

Børnerådets kommentar vedrørende forslag om lov om regulering af tobaksvarer

22. januar 2016

Lovforslag om styrket indsats for gravide misbrugere savner mulighed for tvang

Børnerådets kommentarer til udkast til lovforslag om en styrket indsats for gravide med misbrug af rusmidler

18. januar 2016

Forsøgspersoner under 15 år skal inddrages i egen sag

Børnerådets kommentar til forslag til Lov om kliniske forsøg med lægemidler