Høringssvar 2016

11. oktober 2016

Hensyn til fællesskabet mangler i regler om magtanvendelse

Høringssvar på bekendtgørelse om voksenansvar for anbragte børn og unge

03. oktober 2016

Barnets bedste skal i fokus, når myndigheder afgør, om en mindreårig må gifte sig

Høring over udkast til lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, udlændingeloven og værgemålsloven (afskaffelse af dispensation fra alderskrav ved indgåelse af ægteskab m.v.)

19. september 2016

En sigtelse bør ikke påvirke børns indfødsret

Høring over forslag til lov om ændring af lov om dansk Indfødsret

15. september 2016

Ændring af Flygtningenævnet er unødvendigt

Høring om ændring af Flygtningenævnets sammensætning

01. september 2016

Børnerådet går ind for øget kontrol og registrering af donorsæd

Børnerådets kommentarer til høring over udkast til Lov om ændring af lægemiddelloven og vævsloven

19. august 2016

Privatskoler bør have værdiregelsæt og antimobbestrategi

Børnerådets kommentar til forslag om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler (Styrkelse af kvaliteten på de frie grundskoler m.v.)

18. august 2016

Markedsføringsloven skal tage bedre hensyn til de mest sårbare børn

Forslag til lov om markedsføring

16. juni 2016

Flygtningebørn har ret til familiesammenføring

Høring om forslag til lov om ændring af udlændingeloven (ophævelse af 2 års fristen i sager om familiesammenføring med børn m.v.)

02. juni 2016

Uhørt kort høringsfrist på lovforslag på udlændinge- og integrationsområdet

Høring om forslag til lov om udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love (ophævelse af 2 års fristen i sager om familiesammenføring med børn m.v.).