Markedsføringsloven skal tage bedre hensyn til de mest sårbare børn

18-08-2016

Forslag til lov om markedsføring

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Att: Susanne Aamann

Den 18.08.2016
J.nr. 3.3.6. / agk

Børnerådet glæder sig over videreførelsen af de gældende regler vedrørende markedsføring rettet mod børn og unge.

Det er dog Børnerådets opfattelse, at formuleringen ”et gennemsnitligt medlem af denne gruppe” i §4, stk. 3 som handler om god erhversskik overfor særligt sårbare forbrugere, ikke tager det nødvendige hensyn til svagere børn.

Børnerådet mener, at der i stedet for ”et gennemsnit medlem”, skal formuleres et særligt hensyn, til ”den svageste del” af en given gruppe.

 

Med venlig hilsen

Per Larsen
Formand for Børnerådet

Annette Juul Lund
Sekretariatschef