Høringssvar 2016

16. december 2016

Børns rettigheder prioriteret i vejledning om voksenansvar for anbragte børn og unge

Høring over vejledning om voksenansvar for anbragte børn og unge.

09. december 2016

Skærpet opmærksomhed på gravide med alkoholmisbrug

Børnerådets kommentarer til bekendtgørelse om magtanvendelse og indberetning ved tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling.

08. december 2016

Skærpet opmærksomhed på gravide med stofmisbrug

Børnerådets kommentarer til bekendtgørelse om magtanvendelse og indberetning ved tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling.

06. december 2016

Børn sikres klageadgang i sager om mobning

Børnerådets kommentar til forslag til lov om ændring af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø og lov om folkeskolen (Krav om antimobbestrategi, handlingsplan ved problemer med det psykiske undervisningsmiljø, oprettelse af klageinstans, tilsyn, genindførsel af kommunalbestyrelsens behandling af skolelederens beslutninger, m.v.)

25. november 2016

Barnets bedste skal i fokus i servicelovens vejledninger

Høring over vejledning nr. 3 til serviceloven – Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier.

16. november 2016

Børnerådet støtter lovforslag om anonymisering af incestofre ved aktindsigt

Børnerådets kommentar til forslag om ændring af retsplejeloven m.v. (Anonymisering af forurettedes identitet)

04. november 2016

Unge under 18 år bør ikke arbejde på serveringssteder med alkohol

Børnerådets kommentarer til udkast til forslag til lov om ændring af restaurationsloven

02. november 2016

Barnets bedste skal vægtes højest i sager om udvisning af forældre

Høring over ændring af udlændingeloven (ændring af udvisningsreglerne)

31. oktober 2016

Ensidigt fokus på sprogstimulering vækker skepsis

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven (Udvidet obligatorisk dagtilbud og krav om dansk og fokus på demokrati ved privat pasning)

31. oktober 2016

Børnerådet støtter retskrav på ordblindetest i folkeskolen

Børnerådets kommentarer til forslag til lov om ændring af folkeskoleloven (Opfølgning på folkeskolereformen)