Høringssvar 2015

20. marts 2015

Salg af elektroniske cigaretter til børn under 18 år skal forbydes

Høringssvar vedrørende forslag til lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.

26. februar 2015

Au pair-personers forhold skal forbedres

Vedr. forslag til lov om ændring af udlændingelov og ferielov
(Forbedring af reglerne på au pair-området)

19. februar 2015

Børnerådet tilslutter sig familieretlig ændring

Børnerådets kommentar til forslag om Ankestyrelsen som familieretlig klagemyndighed

10. februar 2015

Børnerådet hilser forslag om ændring af adoptionsloven velkommen

Høringssvar på forslag om ændring af adoptionsloven

23. januar 2015

Reglerne for børneattester skal også gælde for private virksomheder, der ansætter samaritter og lektiehjælpere

Børnerådets kommentar til udkast til bekendtgørelse om indhentelse af børneattest inden for Erhvervs- og Vækstministeriets ressortområde

23. januar 2015

Reglerne for børneattester skal også gælde for myndigheder, institutioner og foreninger, der ansætter samaritter og lektiehjælpere

Børnerådets kommentar til udkast til bekendtgørelse om indhentelse af børneattest inden for Kulturministeriets ressortområde

21. januar 2015

En ny model for tilskud til specialundervisning vil gavne både skoler og elever

Børnerådets kommentar til lovforslag om tilskud til inklusion og specialundervisning m.v. på fri skoler m.v. og enkeltfagsprøve på frie fagskoler samt yderligere forsøgsmuligheder m.v.

19. januar 2015

FN’s klagemekanisme for Børnekonventionen vil styrke danske børns retsstilling

Børnerådets kommentar til forslag om ratifikation af 3. tillægsprotokol til FN’s konvention om Barnets Rettigheder

13. januar 2015

Børnerådet tilslutter sig et forbud imod anvendelse af børn som tolke

Høringssvar på udkast til bekendtgørelse om tolkebistand efter sundhedsloven.