Børnerådet tilslutter sig et forbud imod anvendelse af børn som tolke

13-01-2015

Høringssvar på udkast til bekendtgørelse om tolkebistand efter sundhedsloven.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Holbergsgade 6
DK-1057 København K

13. januar 2015
j.nr. 3.4.4. sbd

Børnerådet tilslutter sig et forbud imod anvendelse af børn som tolke.

Børnerådet har dog følgende bemærkninger:

 • Af § 3 stk. 2 fremgår det, at det skal være tilladt at anvende børn over 15 år til tolkning, når den behandlingsansvarlige læge vurderer, at der er tale om et let og uproblematisk tilfælde.

  Børnerådet må problematisere at lægen skal vurdere, hvorvidt noget opleves som let og uproblematisk for barnet. Med mindre lægen har et særligt godt kendskab til familien og dermed kender barnet særdeles godt, vil hun næppe have de fornødne forudsætninger for at kunne forudsige, i hvilken grad barnet påvirkes af at blive involveret i forældres eller andre familiemedlemmers sygdomme/problemstillinger. Hvis et barn involveres i potentielt angstprovokerende emner, som sygdom ofte vil være, skal man bl.a. sikre, at han eller hun får mulighed for at kunne tale oplevelsen igennem bagefter. Denne sikring vil en læge som udgangspunkt ikke kunne give barnet, hvorfor Børnerådets klare holdning er, at ingen børn - heller ikke de 15-18 årige - skal kunne anvendes som tolke.

  Børnerådet ser derfor gerne, at § 3 stk. 2 udgår.

 • Børnerådet hæfter sig ved, at tilbuddet om tolkebistand efter sundhedsloven er formuleret som gældende i forbindelse med behandling og ikke umiddelbart synes at gælde ved forebyggende helbredsundersøgelser, fx screening for kræft. Børnerådet mener, at man, også i forbindelse med disse typer af kontakt til sundhedsvæsenet, må sikre, at børn ikke anvendes som tolke, idet det bl.a. kan afføde unødig sygdomsængstelse for børn at skulle involveres i tolkning vedrørende dette.

  Børnerådet anbefaler derfor, at man i § 3 formulerer følgende:

  Børn og unge under 18 år må ikke benyttes som tolke ved undersøgelse og behandling…

 • Børnerådet knytter desuden en kommentar til § 2, hvor det fremgår, at den behandlingsansvarlige læge skal sikre tolkens nødvendige sproglige kvalifikationer.

  Det anbefales her, at man indskriver i bekendtgørelsen, at de benyttede tolke skal være formelt kvalificerede til opgaven, fx have gennemgået Professionshøjskolen Metropols akademiuddannelse som tolk.

 

Med venlig hilsen

Per Larsen                                             Annette Juul Lund
Formand for Børnerådet                         Sekretariatschef