Børnerådet støtter internationale aftaler, der styrker børns retsstilling

29-09-2015

Børnerådets kommentar til lovforslag om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

29.09.2015
J.nr. 3.0.16/sgh

Børnerådet støtter internationale aftaler og regler, der styrker børns retsstilling, og som letter adgangen over grænserne til forebyggelse og sagsbehandling, herunder hurtig retsforfølgelse, i sager, hvor børn og unge er involveret.
På denne baggrund kan Børnerådet bifalde, at Danmark forbliver i EUROPOL-aftalen og tilslutter sig

  • Direktivet om den europæiske efterforskningskendelse i straffesager
  • Direktivet om den europæiske beskyttelsesordre og forordningen om den civilretlige beskyttelsesordre
  • Menneskehandelsdirektivet
  • Direktivet om seksuelt misbrug af børn
  • Cybercrimedirektivet

På det foreliggende grundlag har Børnerådet ikke mulighed for at vurdere nærmere, hvorvidt de familieretlige aftaler (bl.a. Bruxelles IIa og Forordningen om bilaterale familieretlige aftaler) har en karakter, som Børnerådet kan tilslutte sig.Med venlig hilsen


Per Larsen                                  Annette Juul Lund
Formand for Børnerådet           Sekretariatschef