Børnerådet støtter lovændring i bortførelsessager

06-11-2015

Børnerådets kommentar til forslag om ændring af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser (internationale børnebortførelser)

Social- og Indenrigsministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København

6. november 2015
J.nr. 3.6.15/sgh

Lovforslaget sigter mod at forbedre de midler, der er til rådighed i sager om tilbagegivelse af børn, der er bortført fra Danmark til andre lande.
Forslaget indebærer mulighed for at give retshjælp til udenretlig konfliktmægling og mulighed for at yde økonomisk støtte til rimelige udgifter til barnets hjemrejse til Danmark i forbindelse med en tilbagegivelse samt til den person, der ledsager barnet.
Endeligt foreslås det, at social- og indenrigsministeren i helt særlige tilfælde kan give økonomisk støtte til rimelige og relevante omkostninger i relation til andre tiltag, der vurderes at være nødvendige for tilbagegivelse af barnet.

Det er Børnerådets opfattelse, at forslaget vil gavne børns retsstilling og kan på den baggrund støtte forslaget.
Rådet bemærker endvidere, at den der får et barn bortført, uden for de sædvanlige økonomiske grænser kan have brug for at få advokat beskikket.

 

Med venlig hilsen

Per Larsen                                    Annette Juul Lund
Formand for Børnerådet             Sekretariatschef