Høringssvar 2014

14. februar 2014

Høringssvar om solarier

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om solarier.

31. januar 2014

Af hensyn til barnet skal appellen begrænses i sager om tvangsanbringelse

Høringssvar til forslag om begrænsning af appel i sager om tvangsanbringelse af børn.

24. januar 2014

Skolereformen skal sikre bedre undervisningsmiljø, mere elevinddragelse og større opmærksomhed på elever med særlige behov

Høring over forslag til lov om ændring af folkeskoleloven og forskellige andre love.

21. januar 2014

Høringssvar: omskæring

Vedr. revideret vejledning om omskæring af drenge.

20. januar 2014

Høringssvar: børn og unge med handicap

Børnerådets kommentar til forslag om ratifikation af den valgfri protokol til FN’s handicapkonvention om en klagemekanisme.

20. januar 2014

Høringssvar: adoption

Børnerådets kommentar til forslag til ændring af adoptionsloven (adgang for samlevende til at adoptere sammen).

20. januar 2014

Høringssvar: ægteskabsloven

Børnerådets kommentar til forslag til ændring af ægteskabsloven (vold og seksuelle overgreb som skilsmissegrund).

17. januar 2014

Høringssvar: asyl

Vedr. integrationspotentialekriteriet på familiesammenføringsområdet.

16. januar 2014

Høringssvar: undervisning

Høring over udkast til lov om kommunernes overtagelse af de regionale lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud.

13. januar 2014

Høringssvar: magtanvendelse

Høringssvar til bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet.