Høringssvar: asyl

17-01-2014

Vedr. integrationspotentialekriteriet på familiesammenføringsområdet.

Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret.
J.nr. 3.5.1/FS.

Børnerådet har tidligere kritiseret integrationspotentialekriteriet på familiesammenføringsområdet. Derfor bakker rådet op om det nye lovforslag, der vil betyde, at integrationspotentialet tillægges mindre vægt, når der træffes beslutning om asyl.

Mens det er glædeligt, at vi i Danmark – som det nævnes i bemærkningerne s. 10 - har gode forudsætninger for at hjælpe børnefamilier og udsatte kvinder med børn, er det imidlertid efter Børnerådets opfattelse stærkt kritisabelt, at mennesker (børn som voksne) kan få afvist deres anmodning om ophold alene på grund af smitsom sygdom.

Med venlig hilsen

Per Larsen                                         Søren Gade Hansen
Formand for Børnerådet                    Chefkonsulent