Høringssvar 2014

15. december 2014

Børnerådet bakker op om, at børn ned til 12 år skal give samtykke til ændring af anbringelsessted

Høring om faglig støtte til netværksplejefamilier m.fl., ændring af afgørelseskompetence i sager om ændring af anbringelsessted samt nedsættelse af samtykkealder.

27. november 2014

Administration af ny adoptionslov skal sikre barnets bedste – og give plads til barnets stemme

Svar på høring over udkast til opdaterede administrative forskrifter som følge af ændring af adoptionsloven (adgang for samlevende til at adoptere sammen).

13. november 2014

Børnerådet er for at lempe betingelserne for adoption uden samtykke, når det vurderes at være til barnets bedste.

Høringssvar på udkast til forslag om lempelse af betingelserne for adoption uden samtykke.

07. november 2014

Nyt forslag om 1 års ventetid på familiesammenføring er på kant med Børnekonventionen

Børnerådets svar på høring om udkast til lovforslag om ændring af udlændingeloven (midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlændinge mv.)

27. oktober 2014

For barnets skyld skal forældre tilbydes hjælp og støtte til samarbejde

Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven (Imødegåelse af samarbejdschikane mv.)

14. oktober 2014

Børnerådet støtter op om dobbelt statsborgerskab

Børnerådets bemærkninger til forslag om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab)

15. september 2014

Børnekonventionen skal være lov

Børnerådets kommentar til betænkning nr. 1546/2014 om inkorporering mv. inden for menneskeretsområdet

05. september 2014

Børneperspektivet mangler i nyt lovforslag om tvang i psykiatrien

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om tvang i psykiatrien

15. august 2014

Det skal være ulovligt at sterilisere og kastrere børn og unge under 18 år

Høringssvar til udkast til ændring af bekendtgørelse og vejledning om sterilisation og kastration

10. august 2014

Transkønnede under 18 år skal kun tilbydes en medicinsk behandling, som er reversibel

Børnerådets kommentar til vejledning om udredning og behandling af transkønnede.