Høringssvar 2013

18. januar 2013

Høringssvar: menneskehandel og voldsramte ægtefællesammenførte

Vedr. forslag til lov om ændring af udlændingeloven: bedre beskyttelse af ofre for menneskehandel og ret til fortsat ophold for voldsramte ægtefællesammenførte.

11. januar 2013

Høringssvar: inklusion af børn i asylsøgende familier

Vedr. udkast til lovforslag om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven (adgang for asylansøgere til at arbejde og bo udenfor asylcentre).