Høringssvar 2013

08. maj 2013

Høringssvar: forebyggelse af overvægt

Børnerådets kommentar til udkast til forebyggelsespakke om overvægt.

08. april 2013

Høringssvar: evaluering af kommunalreformen

Børnerådets kommentarer til Evaluering af kommunalreformen.

12. marts 2013

Høringssvar: børneloven

Vedr. forslag til lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (medmoderskab mv.).

12. marts 2013

Høringssvar: åbningtider i daginstitutioner

Børnerådets kommentarer til forslag om ændring af frikommuneloven vedr. forsøg med udvidelse af åbningstiderne i daginstitutioner ved merkøb.

12. marts 2013

Høringssvar: børneloven og medmoderskab

Vedr. forslag til lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (medmoderskab mv.).

25. februar 2013

Høringssvar: socialtilsyn, social service m.m.

Vedr. forslag til lov om socialtilsyn samt forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om forpligtende kommunale samarbejder.

30. januar 2013

Høringssvar: beskyttelse børn mod overgreb

Vedr. forslag til lov om beskyttelse af børn mod overgreb.

28. januar 2013

Høringssvar: ændring af sundhedsloven og vævsloven

Vedr. udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven og vævsloven.

22. januar 2013

Høringssvar: klagetrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område

Vedr. forslag til ændring af lov om retssikkerhed og administration mv. (forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område).

18. januar 2013

Høringssvar: kriminalitet

Vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Kriminalpræventive sociale indsatser).