Høringssvar 2013

26. september 2013

Høringssvar: børnehuse

Vedr. forslag til bekendtgørelse om børnehuse samt vejledningskapitel om børnehuse til ”Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familie”.

19. september 2013

Høringssvar: udlændinge- og kildeskatteloven

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven og kildeskatteloven.

19. september 2013

Høringssvar: Dublin III forordningen

Gennemførelse af Dublin III forordningen.

18. september 2013

Høringssvar: folkeskoleloven m.m.

Høring over forslag til lov om ændring af folkeskoleloven og forskellige andre love.

28. august 2013

Høringssvar: ændringer af pædagoguddannelsen

Vedr. forslag til høringssvar om ændring af pædagoguddannelsen og deraf følgende konsekvensændringer.

23. august 2013

Høringssvar: anbringelse af unge med funktionsnedsættelse

Høringssvar til forslag til lov om ændring af serviceloven og retssikkerhedsloven.

22. august 2013

Høringssvar: særlig støtte til børn, unge og deres familier

Høringssvar til udkast til vejledning om særlig støtte til børn, unge og deres familier.

09. august 2013

Høringssvar: helbredstjek til nyankomne flygtninge

Høringssvar fra Børnerådet om bekendtgørelse om tilbud om helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge.

09. august 2013

Høringssvar: flygtninge og familiesammenførte til flygtninge

Om bekendtgørelse om tilbud om helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge.

29. maj 2013

Høringssvar: særlig støtte til børn, unge og deres familier

Høringssvar til udkast til vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til børn, unge og deres familier.