Høringssvar: udlændingeloven

20-12-2013

Ændring af udlændingeloven (ret til fortsat ophold ved ægtefælles død).

Udlændingeafdelingen Justitsministeriet.
J. nr. 3.5.11/amc.

Børnerådet vil gerne tilslutte sig den foreslåede ændring af udlændingeloven. I den forbindelse er det dog vigtigt for Børnerådet at understrege, at udlændingeloven bør ændres yderligere for at sikre, at hensynet til barnets bedste vægtes tilstrækkeligt.

Sker det, at ægtefællen til en familiesammenført person bliver syg og kommer på offentlig forsørgelse, vil opholdsgrundlaget for den familiesammenførte ægtefælle og det enten familiesammenførte barn eller eventuelle barn født i Danmark bortfalde, hvorefter den familiesammenførte ægtefælle må udrejse af landet med barnet. Barnet oplever dermed, at familien splittes mod forældrenes vilje, hvilket sjældent vil være til barnets bedste.

Statens ansvar for dette i forhold til Børnekonventionen kan og bør diskuteres. Hensynet til familiens enhed, samt særligt barnets bedste må derfor tillægges større vægt, end det er praksis på nuværende tidspunkt.

Det er afgørende, at barnets bedste indgår som en overvejende faktor i vurderingen af en fortsat opholdstilladelse for barn og forælder, herunder længden af barnets ophold i Danmark og barnets tilknytning til Danmark.

Børnerådet mener endvidere, at det er problematisk, at det fastholdes, at udlændingen skal have gjort en indsats for at integrere sig er problematisk. Der kan være forhold, såsom traumatisering, sygdom og børnefødsler, som har vanskeliggjort muligheden for integration. Det bør ikke komme udlændingens barn til skade.

Med venlig hilsen

Per Larsen                                        Søren Gade Hansen
Formand for Børnerådet             chefkonsulent