Høringssvar: forebyggelse af overvægt

08-05-2013

Børnerådets kommentar til udkast til forebyggelsespakke om overvægt.

Att.: Sundhedsstyrelsen 
Forebyggelse og Borgernære Sundhedstilbud 
Axel Heides Gade 1 
2300 København S

Forebyggelse og Borgernære Sundhedstilbud.

SST: jr.nr.1-1010-104/10  BRD: j.nr.3.4.4 /HS

Høringssvaret indeholder først en kort generel vurdering af forebyggelsespakkerne, dernæst udfyldt høringsskema.

Generelt

Det er Børnerådets vurdering, at det faglige niveau i forebyggelsespakken om overvægt ikke er på niveau med de forrige forebyggelsespakker.

Børnerådet finder det fortsat problematisk, at forebyggelsespakkerne har form af anbefalinger, set i sammenhæng med, at en række kommuner er pressede på resurser og derfor kan have en tilbøjelighed til at prioritere ”kan”-opgaver lavt. Børnerådet efterlyser tydeligere anvisninger i lovændringen, der kan sikre indsatsen i forhold til børn og unge.

Børnerådet opfordrer Sundhedsstyrelsen til at udarbejde mere detaljerede formidlings-, implementerings- og monitoreringsstrategier, end der er beskrevet i udkastet. Børnerådet anbefaler desuden, at Sundhedsstyrelsen definerer indikatorer og efterfølgende sørger for en systematisk evaluering af indsatsen på tværs af kommunerne. 

Forebyggelsespakken indeholder en række anbefalinger til den kommunale indsats på grund- og udviklingsniveau. Børnerådet mener, at de burde gå hånd i hånd med anbefalinger for den understøttende lovgivning, som desværre netop er sat tilbage med de nye regler om ændringer af sukkerafgifterne.

Derudover anbefaler Børnerådet, at Sundhedsstyrelsen opfordrer kommunerne til at igangsætte projekter med børneperspektiver. Fx: Hvordan oplever børn det at være overvægtig? Hvilke sundhedsprojekter kunne de godt tænke sig, at deltage i? Hvordan mener børn og unge, man kan arbejde med sundhed og overvægt?

Med venlig hilsen

Per Larsen                                      Søren Gade Hansen 
Formand for Børnerådet           chefkonsulent