Høringssvar 2009

23. september 2009
Vedr. udkast til bekendtgørelse om skolefrugt.
Læs høringssvaret (pdf).

27. august 2009
Vedr. forslag om udskydelse af ikrafttrædelsestidspunkt for frokostmåltid i daginstitutioner
Læs høringssvaret (pdf).

10. august 2009
Vedr. udkast til bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse af personer hos erhvervsdrivende.
Læs høringssvaret (pdf).

30. juni 2009
Vedr. forslag til Rådets rammeafgørelse om bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn, seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi og om ophævelse af rammeafgørelse 2004/68/RIA.
Læs høringssvaret (pdf).

26. maj 2009
Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.
Læs høringssvaret (pdf).

20. maj 2009
Vedr. udkast til bekendtgørelse om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger.
Læs høringssvaret (pdf).

19. maj 2009
Høringssvar fra Børnerådet vedrørende udkast til bekendtgørelse og vejledning om familievejlederordning.
Læs høringssvaret (pdf).

3. april 2009
Vedr. forslag om ratifikation af FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap.
Læs høringssvaret (pdf).

30. marts 2009
Vedr. forslag til ændring af folkeskoleloven: Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen.
Læs høringssvaret (pdf).

28. januar 2009
Vedr. udkast til vejledning om specialundervisning i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder.
Læs høringssvaret (pdf).

12. januar 2009
Høringssvar i forhold til udkast til lov om ændring af adoptionsloven (adoption uden samtykke). J. nr. 2008-600-00004.
Læs høringssvaret (pdf).