Høringssvar 2007

12. november 2007
Høringssvar til udkast til Vejledning om vielse nr. 5: Imødegåelse af tvangsægteskaber.
Læs høringssvaret (pdf).

1. november 2007
Høring over Vejledning om dag-, fritids- og klubtilbud mv.
Læs høringssvaret (pdf).

20. august 2007
Høringssvar til Jurisdiktionsudvalgets betænkning om dansk straffemyndighed (betænkning nr. 1488/2007).
Læs høringssvaret (pdf).

20. juni 2007
Høring over udkast til bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet.
Læs høringssvaret (pdf).

13. april 2007
Høringssvar til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven(Styrkelse af indsatsen mod misbrug af au pair-ordningen).
Læs høringssvaret (pdf).

26. marts 2007
Høring om forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning (Regeringens handlingsplan til bekæmpelse af handel med mennesker 2007-2010 mv.).
Læs høringssvaret (pdf).

26. januar 2007
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service (styrkelse af ungdomssanktionen).
Læs høringssvaret (pdf).

26. januar 2007
Børnerådets kommentar til udkast til Forslag om ændring af sundhedsloven vedr. tvangstilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling.
Læs høringssvaret (pdf).

12. januar 2007
Børnerådets høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Børnerådet.
Læs høringssvaret (pdf).