Høringssvar 2006

18. december 2006
Børnerådets kommentar til udkast til Lov om ændring af lov om social service og lov om stofmisbrugere i behandling.
Læs høringssvaret (pdf).

14. december 2006
Børnerådets høringssvar vedr. udkast til ny dagtilbudslov.
Læs høringssvaret (pdf).

22. september 2006
Børnerådets høringssvar vedr. høring over udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed.
Læs høringssvaret (pdf).

18. september 2006
Børnerådets høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om anvendelse af test i folkeskolen.
Læs høringssvaret (pdf).

07. september 2006
Høring om udkast til forslag om lov om ændring af lov om socialservice, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om psykologer.
Læs høringssvaret (pdf).

06. september 2006
Børnerådets kommentarer til udkast til forslag til ændring af færdselsloven i udkastets § 1 (Befordring af børn på motorcykel og trehjulet knallert, måling og vejning af børn mv.).
Læs høringssvaret (pdf).

06. september 2006
Børnerådets høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om markedsføring (kontrolundersøgelser).
Læs høringssvaret (pdf).

28. august 2006
Børnerådets høringssvar vedr. vejledning om rammeaftalen for og udgifterne ved de regionale undervisningstilbud på specialundervisningsområdet.
Læs høringssvaret (pdf).

28. august 2006
Børnerådets høringssvar vedr. vejledning om folkeskolens indsats over for elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte.
Læs høringssvaret (pdf).

14. august 2006
Forbrugerredegørelse 2006: Kapitel 2: Børn og indholdstakserede sms’er.
Læs høringssvaret (pdf).

14. august 2006
Børnerådets høringssvar om udkast til handlingsplan om social beskyttelse og inklusion 2006-2008.
Læs høringssvaret (pdf).

12. juni 2006
Vedr. udkast til bekendtgørelse om elevplaner i folkeskolen.
Læs høringssvaret (pdf).

30. maj 2006
Børnerådets kommentarer til revideret vejledning "Reklameidentifikation - skjult reklame".
Læs høringssvaret (pdf).

30. maj 2006
Børnerådets kommentarer til revideret vejledning "Børn, unge og markedsføring".
Læs høringssvaret (pdf).

01. maj 2006
Høring over udkast til bekendtgørelse om ændret undervisningstimetal i skolen (ekstra timer i dansk).
Læs høringssvaret (pdf).

20. april 2006
Høring om udkast til vejledning om styrkelse af forældreansvar.
Læs høringssvaret (pdf).

24. april 2006
Høring om udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen efter lov om social service.
Læs høringssvaret (pdf).

20. april 2006
Børnerådets høringssvar til udkastet til bekendtgørelse om forretningsorden for Klagenævnet for vidtgående specialundervisning.
Læs høringssvaret (pdf).

06. marts 2006
Børnerådets kommentar til Jurisdiktionsudvalgets delbetænkning om dansk straffemyndighed i forhold til seksuel udnyttelse af børn i udlandet (Betænkning nr. 1470/2006).
Læs høringssvaret (pdf).

02. marts 2006
Børnerådets kommentar vedr. Betænkning nr. 1469 om varetægtsfængsling i isolation efter 2000–loven.
Læs høringssvaret (pdf).

01. marts 2006
Børnerådets høringssvar vedrørende Betænkning om retssikkerhed i anbringelsessager nr. 1463.
Læs høringssvaret (pdf).

24. februar 2006
Lov om børnemiljø i dagtilbud.
Læs høringssvaret (pdf).

10. februar 2006
Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af folkeskoleloven.
Læs høringssvaret (pdf).

16. januar 2006
Børnerådets synspunkter vedr. regeringens familiepolitiske redegørelse.
Læs høringssvaret (pdf).

13. januar 2006
Høring om udkast til bekendtgørelse om et Børneråd.
Læs høringssvaret (pdf).

11. januar 2006
Høring om udkast til lovforslag om ændring af udlændingeloven.
Læs høringssvaret (pdf).