Høringssvar 2005

15. december 2005
Straffelovrådets Betænkning nr. 1462 om kriminalisering af generelle opfordringer til selvmord.
Læs høringssvaret (pdf).

25. november 2005
Børnerådets svar på Socialministeriets høring om "Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om en familieydelse".
Læs høringssvaret (pdf).

22. november 2005
Udkast til folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har begyndt skolegangen.
Læs høringssvaret (pdf).

21. november 2005
Høringssvar vedr. forslag til lov om uddannelse til pædagog(professionsbacholor).
Læs høringssvaret (pdf).

03. november 2005
Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.
Læs høringssvaret (pdf).

01. november 2005
Forslag til ændring af lov om folkeskolen (styrket evaluering og anvendelse af nationale test etc.).
Læs høringssvaret (pdf).

28. oktober 2005
Vedr. udkast til bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog.
Læs høringssvaret (pdf).

13. oktober 2005
Lovforslag om lukning af Statens Pædagogiske Forsøgscenter.
Læs høringssvaret (pdf).

29. august 2005
Børnerådets svar på høring om udkast til vejledning om særlig indsats for børn og unge.
Læs høringssvaret (pdf).

24. august 2005
Nedsættelse af forældrebetalingsandel for plads i daginstitution og privat pasning.
Læs høringssvaret (pdf).

24. august 2005
Udkast til lov om markedsføring.
Læs høringssvaret (pdf).

24. august 2005
Forbrugerredegørelse 2005.
Læs høringssvaret (pdf).

29. juni 2005
Vedr. bekendtgørelse om garanti for social behandling for stofmisbrug af unge under 18 år.
Læs høringssvaret (pdf).

27. juni 2005
Vedr. EU-kommissionens Grønbog om lovvalg og kompetence i skilsmissesager.
Læs høringssvaret (pdf).

19. maj 2005
Vedr. Belgiens forslag til Rådets rammeafgørelse om forbud, der følger af dom for seksuelle lovovertrædelser mod børn.
Læs høringssvaret (pdf).

18. maj 2005
Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud.
Læs høringssvaret (pdf).

13. maj 2005
Vedr. udkast til bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i dagtilbud til børn m.v.
Læs høringssvaret (pdf).

04. maj 2005
Pjecen "Hvad må du sige?".
Læs høringssvaret (pdf).

04. maj 2005
Vedr. udkast til bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i visse tilbud mv.
Læs høringssvaret (pdf).

25. april 2005
Udtalelse om udkast til "Vejledning om reklameidentifikation, skjult reklame".
Læs høringssvaret (pdf).

04. februar 2005
Høringssvar vedr. forslag til en ny pædagoguddannelse.
Læs høringssvaret (pdf).

07. januar 2005
Høringssvar om udmøntning af kommunalreformen i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.
Læs høringssvaret (pdf).

07. januar 2005
Høringssvar om udmøntning af kommunalreformen ved lov om social service.
Læs høringssvaret (pdf).

07. januar 2005
Høringssvar om forslag til ændring af folkeskoleloven, lov om specialundervisning for voksne m.v. (Udmøntning af kommunalreformen på skoleområdet).
Læs høringssvaret (pdf).

06. januar 2005
Lov om ændring af forældremyndighed og samvær m.fl.(Kommunalreformen på det familieretlige område).
Læs høringssvaret (pdf).