Høringssvar 2004

14. december 2004
Høring om social behandling for stofmisbrug af unge under 18 år.
Læs høringssvaret (pdf).

13. december 2004
Høring om ændring af udlændingeloven, ægteskabsloven og repatrieringsloven.
Læs høringssvaret (pdf).

07. december 2004
Høringssvar vedr. udkast til vejledning om sprogstimulering af tosprogede småbørn.
Læs høringssvaret (pdf).

22. november 2004
Vedr. forslag til lov om ændring af Folkeskoleloven om fripladstilskud i SFO.
Læs høringssvaret (pdf).

09. november 2004
Høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af lov som social pension og andre love
Læs høringssvaret (pdf).

08. november 2004
Vedr. udkast til bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen m.v.
Læs høringssvaret (pdf).

15. oktober 2004
Udkast til lovforslag om ændring af lov om social service (Frit valg af klubtilbud over kommunegrænsen, minimumsgrænse for tilskud til privat pasning § 26).
Læs høringssvaret (pdf).

15. oktober 2004
Høring vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (private leveranadører af dagtilbud - pengene følger barnet).
Læs høringssvaret (pdf).

15. oktober 2004
Høring vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om social service - landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud.
Læs høringssvaret (pdf).

06. oktober 2004
Vedr. forslag til lov om indhentelse af børneattester.
Læs høringssvaret (pdf).

21. september 2004
Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med opholdsteder og private botilbud.
Læs høringssvaret (pdf).

10. september 2004
Udkast til ændring af bekendtgørelse om magtanvendelse – ophold i sikret afdeling for udlændinge under 15 år uden lovligt ophold.
Læs høringssvaret (pdf).

10. august 2004
Høringssvar om udkast til lovforslag om mere frit skolevalg.
Læs høringssvaret (pdf).

04. august 2004
Høringssvar om udkast til lovforslag om anbringelse af børn og unge.
Læs høringssvaret (pdf).

16. juni 2004
Høring vedr. udkast til 2. udgave af "Vejledning om hygiejne i daginstitutioner".
Læs høringssvaret (pdf).

16. juni 2004
Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om fælles ledelse for folkeskoler og kommunale dagtilbud i landdistrikter.
Læs høringssvaret (pdf).

15. juni 2004
Høring om udkast til bekendtgørelse om elevers fravær i folkeskolen.
Læs høringssvaret (pdf).

06. maj 2004
Høring over Socialforskningsinstituttets rapport "Samvær til barnets bedste".
Læs høringssvaret (pdf).

19. april 2004
Kommentarer til revideret vejledning om internationale betalingskort til unge under 18 år.
Læs høringssvaret (pdf).

15. april 2004
Børnerådets høringssvar vedr. L 207 - Private leverandører af dagtilbud mv.
Læs høringssvaret (pdf).

31. marts 2004
Høringssvar om lovforslag om obligatorisk sprogstimulering af tosprogede børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen.
Læs høringssvaret (pdf).

31. marts 2004
Høringssvar om forslag til ny bekendtgørelse om meddelelser efter § 24 a i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.
Læs høringssvaret (pdf).

22. marts 2004
Børnerådets høringssvar vedrørende forslag til ændring af lov om kunstig befrugtning.
Læs høringssvaret (pdf).

13. februar 2004
Børnerådets kommentarer til forslag til lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven (ændring af reglerne om familiesammenførifng med børn mv.).
Læs høringssvaret (pdf).

23. januar 2004
Høring over rapport om regelforenkling på det familieretlige område afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet.
Læs høringssvaret (pdf).

06. januar 2004
Høringssvar vedrørende forslag om ændring af folkeskoleloven.
Læs høringssvaret (pdf).