Fattigdom og social udstødelse

FattigdomogsocialudstoedelseDanmark er et af de lande i verden, hvor den sociale ulighed er mindst. Men på trods af, at vores velfærdssamfund spænder et sikkerhedsnet ud under alle danske borgere, er der alligevel mennesker, der lever på kanten af samfundet. Nogle af disse mennesker er synlige i samfundet, men langt størstedelen lever anonymt blandt almindelige mennesker.

Formålet med undervisningsmaterialet er, at eleverne skal få en forståelse for, hvad fattigdom og social udstødelse i Danmark anno 2010 indebærer. Gennem case-stories om berørte danskere, politiske kommentarer og metoder til at belyse fattigdom og social udstødelse præsenteres eleverne for forskellige problematikker, der vedrører emnet fattigdom og social udstødelse.

Materialet indeholder

  • Cases om fattige og socialt udstødte i Danmark
  • Introduktion til forskellige metoder til at belyse fattigdom og social udstødelse
  • To politiske perspektiver på fattigdom og social udstødelse
  • Stilekonkurrence
  • Lærervejledning: Sådan anvendes hæftet ift. trinmålene

Hæftet kan bruges som undervisningsmateriale i dansk og samfundsfag

Undervisningshæftet lever op til flere af slutmålene for dansk i 9. klasse inden for den skriftlige såvel som den mundtlige genre. Teksterne i hæftet eksemplificerer forskellige skriftlige genrer, der kan bruges som afsæt for stilekonkurrencen. I den kan eleverne vælge at skrive inden for tre genrer: prosa, journalistik eller tegneserie. Materialets billedbrug og grafiske opsætning kan være genstand for analyse.

Hæftet kan med fordel integreres i samfundsfagsundervisningen. Emnerne bidrager til, at eleverne når slutmålene for 9. klasse, blandt andet inden for emner som politik – magt, beslutningsprocesser og demokrati, økonomi - produktion, arbejde og forbrug samt sociale og kulturelle forhold - socialisering, kultur og identitet.

De politiske perspektiver kan endvidere anvendes som udgangspunkt for et rollespil, hvor eleverne påtager sig politiske holdninger og ud fra dem diskuterer emnet.

Undervisningshæftet er gratis og kan downloades som pdf.