Workshops i Børnerådet

I Børnerådet har vi siden 2011 arbejdet med workshops som en kreativ metode til at inddrage børn og unge i vores arbejde.

Børnerådets workshops består af 6-12 børn eller unge. De kender ikke nødvendigvis hinanden på forhånd, men de har det til fælles, at de vil være med til at arbejde kreativt med konkrete budskaber og anbefalinger for at forbedre forholdene for børn og unge inden for bestemte områder. Det kan fx være anbefalinger til, hvordan pædagoger, sagsbehandlere og andre fagpersoner kan gøre hverdagen bedre for anbragte børn og unge.

På vores workshops producerer børnene og de unge meget konkrete og handlingsrettede anbefalinger og forslag til, hvordan man kan forandre praksis inden for et bestemt område.

Fremtidsværkstedet som workshop

De første workshops, vi har afholdt i Børnerådet, har været inspireret af det såkaldte ’fremtidsværksted’, hvor deltagerne arbejder på tre forskellige niveauer og bl.a. drømmer sig til den ideelle verden.

Børnerådets workshops kan også bygges op på andre måder. Det afgørende er, at der skabes et legende og frit rum, som fremmer deltagernes kreativitet og åbner op for fælles brainstorm og nytænkning.

På workshoppen har deltagerne mulighed for at udtrykke sig ved hjælp af forskellige kreative metoder som fx foto, kollage, film, rap eller modeltegninger. På den måde får forskellige grupper af børn og unge, heriblandt også børn og unge som ikke er så verbalt stærke, mulighed for at udtrykke sig.

Workshops i Børnerådet

I Børnerådet har vi blandt andet afholdt workshops i forbindelse med en landsdækkende undersøgelse blandt børn og unge på døgninstitutioner, opholdssteder og i plejefamilier og senest i foråret 2014, hvor vi afholdte workshops med tre forkskellige grupper af børn og unge fra Vollsmose