Temaundersøgelser

Børnerådet er løbende i dialog med børn og unge i Danmark, og vi besøger dem ofte på institutioner og andre steder, hvor de er, for at få et større indblik i deres hverdag.

Besøgene udgør en vigtig del af Børnerådets vidensgrundlag og er typisk en del af større temaundersøgelser, hvor vi sætter fokus på bestemte emner, som fx anbringelse, kriminalitet eller psykiatri.

Kombineret med viden fra fx interview eller workshops bruger vi den viden, vi får fra vores besøg, til at formidle børns perspektiv og anbefalinger på et bestemt emne eller en særlig institutionstype.

Tidligere temaundersøgelser

I 2017 var Børnerådet rundt på hospitalernes somatiske afdelinger og udgav rapporten "Jeg er ikke min sygdom - børn og unge fortæller om deres med det somatiske system". Og rapporten "Du kan godt sige til dem, der er ingen forskel mellem dem og os", hvor børn fortæller om at være flygtet eller familiesammenført og om mødet med børn, der er flygtet. 

I 2015 har Børnerådet udgivet temaundersøgelsen ‘Det er børnene, det handler om. Deres mening er faktisk ret vigtig’, som handler om børns møde med Statsforvaltningen. Og rapporten ‘Jeg var faktisk en god dreng engang’, hvor 53 børn og unge fortæller om at være frihedsberøvet på en sikret institution eller i et fængsel.

I 2014 publicerede Børnerådet en undersøgelse  med en gruppe børn, der har erfaringer med det psykiatriske system:  'Det er bare almindelige mennesker, der har en sårbarhed'.

Og i 2012 en temaundersøgelse med børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet. Undersøgelsernes resultater og børnenes anbefalinger er formidlet i rapporten:  'De prøver at gøre det så normalt som muligt'