"Det bedste er, når man har én at lege med." Ny undersøgelse fra Børnerådet: Det gode børneliv i dagtilbud

04-02-2015

Børn skal høres om, hvad der kendetegner det gode børneliv i dagtilbud. Derfor har Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold bedt Børnerådet om at undersøge, hvad der har betydning for børnehavebørnene. Og de har masser at fortælle, bl.a. at det er relationen til de andre børn, som står øverst på listen over ting, der er vigtige for de 3-6-årige.

Både danske og internationale undersøgelser har gennem årene vist, at børn, der går i gode dagtilbud, klarer sig bedre på den lange bane end børn, der går i mindre gode eller slet ikke går i dagtilbud. Det gælder i forhold til deres uddannelse, jobmuligheder, indkomst og familieliv som voksne. Med andre ord: Det er vigtigt, at dagtilbuddene har en høj kvalitet og giver børnene den bedste begyndelse på livet.

Læs Børnerådets notat ’Det gode børneliv i dagtilbud’ her

Men hvad er en god start på livet – og hvordan ser det ud for børn, der går i børnehave? Det kaster en ny undersøgelse fra Børnerådet lys over. Børnerådet har nemlig spurgt børnene selv – og deres svar viser bl.a., at det vigtigste er vennerne: Relationerne til de andre børn - og forholdet til de voksne - er helt afgørende for, om det er rart at gå i børnehave.

Børnerådets formand, Per Larsen, ser frem til en god dialog med minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold, Manu Sareen, om børnehavebørnenes erfaringer, og om hvordan de kan bidrage til nye tiltag på dagtilbudsområdet:

”Trivslen i børnehaverne handler i meget høj grad om forholdet til de andre børn og til de voksne, fortæller undersøgelsen os. Derfor skal vi have dagtilbud med god ledelse og veluddannet personale, der har tid til at støtte børnene i at lære den svære kunst at danne relationer,” siger Per Larsen.

Børnenes minister, Manu Sareen, fremhæver, at regeringen vil komme med et politisk udspil, som har til formål at styrke kvaliteten i dagtilbuddene, og at alle parter på området vil blive inddraget i det arbejde.  Børnene skal derfor også have mulighed for at komme til orde:

”Vi voksne bruger meget tid på at diskutere, hvad der skal til for at skabe en god dagpleje, vuggestue og børnehave. Men det er vigtigt, at vi også lytter til dem, det hele handler om – nemlig børnene. Det, børnene siger, bekræfter mig i, at vi skal have givet området et løft. Jeg vil tage børnenes input med i regeringens arbejde for at gøre vores dagtilbud endnu bedre - så alle børn får en god start på livet med nærværende voksne og mulighed for gode venskaber,” siger Manu Sareen.

I Børnerådets notat fremhæver børnene tre ting, som har betydning for det gode børneliv i dagtilbud:

  • Venskaber. Relationerne til og venskaberne med de andre børn er centralt for børnenes trivsel.
  • Relationer til de voksne. Børnene har behov for tilgængelige og nærværende voksne, fx til at trøste eller til at hjælpe med at løse en konflikt.
  • De fysiske rammer. Det er vigtigt, at dagtilbuddet er indrettet så det tilgodeser forskellige lege og aktiviteter.

Børnerådets notat er dels baseret på en række børnemøder med de ældste børn fra to daginstitutioner og dels et afsluttende børnemøde i november 2014, hvor børneministeren deltog. Børnerådet har endvidere inddraget relevant forskning på dagtilbudsområdet samt resultater fra deres egne undersøgelser i det Minibørnepanel med ca. 1.000 børnehavebørn, som rådet har etableret.

Yderligere information

  • Presseansvarlig Anna Eistrup, Telefon (mobil): 3378 3304
    E-mail: aei@brd.dk  
  • Pressechef Marie Andergren, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, tlf. 4185 1265