Børnerådets vision og mission

Børnerådets vision er, at børn og unge i Danmark trives og bliver set og hørt. Vores mission er at være fortaler for alle børn og unge og sikre deres rettigheder, udvikling og trivsel.

  • Vi inddrager aktivt børn og unges synspunkter i rådets arbejde.
  • Vi overvåger forholdene for børn og unge.
  • Vi tager visionære og konstruktive initiativer, der bygger bro mellem behov og løsninger for børn og unge.
  • Vi arbejder systematisk for udvikling af viden om børn og unges livsbetingelser.
  • Vores arbejde er baseret på omhyggelig, eksplicit og kritisk brug af den aktuelt bedste viden.
  • Vi er uafhængige af politiske og økonomiske interesser.