Nyheder 2017

20. august 2017

Mere end hver tredje ung, som er blevet udsat for digital mobning, har også selv mobbet andre på nettet

16 pct. af unge i 9. klasse er blevet mobbet på nettet inden for det seneste år, og 15 pct. har udsat andre for digital mobning, viser en ny undersøgelse fra Børnerådet blandt 1.390 elever i 9. klasse. Undersøgelsen viser også, at en del af de unge, der er blevet mobbet på nettet, også selv har mobbet andre online inden for det seneste år.

18. august 2017

Gode råd til hvordan du taler med børn om angrebet i Barcelona

Avisforsider, tv og de sociale medier præges lige nu af de voldsomme nyheder om angrebet i Barcelona. Selvom nyhederne er målrettet voksne, kan de fleste børn ikke undgå at høre brudstykker og opfatte, at der er noget galt. Det er derfor vigtigt at tale med børnene om det. Børnerådet har lavet en række gode råd til, hvordan man som voksen kan gribe samtalen an.

14. juni 2017

Børn fra socialt og økonomisk trængte familier har flere sundhedsproblemer end andre børn

Børn fra socialt og økonomisk dårligt stillede familier er oftere syge, får oftere medicin og er mindre tilfredse med deres egen sundhed end andre børn. Samtidig tror de mindre på, at de får en høj livstilfredshed som voksne. Det viser en ny undersøgelse fra Børnerådet blandt 3.700 børn i 7. klasse.

12. juni 2017

Kom til debat med Børnerådet på Folkemødet

Børnerådets formand Per Larsen er igen i år til Folkemøde på Bornholm. Børnerådet arrangerer selv to debatter, den ene torsdag om børn i der somatiske system, og den anden lørdag om, hvordan vi undgår, at børn og unge bliver tabt i systemet.

Her kan du se, hvor du kan møde Børnerådets formand til debat om børn og unges rettigheder og forhold.

09. juni 2017

Der mangler stadig handling efter 20 år med lussingeforbud

DEBAT: 20 år efter afskaffelsen af revselsesretten er der stadig for mange børn, som bliver udsat for vold. Vi ved nu, hvor man kan sætte ind, så det bør være vores generations største opgave frem mod 2030.

08. juni 2017

Ny undersøgelse udpeger nogle af de børn, der i størst omfang bliver udsat for vold

Børn, der vokser op i en familie med alkohol- eller stofmisbrug, børn der har en diagnose, eller børn med en anden etnisk baggrund end dansk bliver i større omfang end andre børn udsat for vold derhjemme. Det viser en ny undersøgelse fra Børnerådet blandt 4.039 elever i 7. klasse.

06. juni 2017

Børn bliver ikke inddraget godt nok i deres behandling på hospitalet

En ny undersøgelse fra Børnerådet viser, at børn efter omstændighederne som oftest har en god oplevelse med både læger og sygeplejersker på hospitalet. Undersøgelsen viser dog også, at mange oplever, at der bliver talt hen over hovedet på dem, at de ikke bliver inddraget i deres behandling, og at de får gjort ting mod deres vilje. Derfor anbefaler Børnerådet, at der kommer lovgivning om tvang mod børn i det somatiske system og en specialuddannelse i børnesygepleje.

18. maj 2017

Aldersgrænsen for køb af alkohol bør hæves til 18 år

Appel om at ændre lovgivning på alkoholområdet sendt til Sundheds- og Ældreudvalget.

11. april 2017

Bandepakke stiller krav om mere handling

Problemerne med ungdomskriminalitet er sammensatte og komplekse og berører en bred målgruppe. Det betyder, at der skal en helhedsorienteret strategi til for at imødegå dem. Vi kan kun anbefale, at Folketinget som supplement til bandepakken vedtager en indsats mod ungdomskriminalitet, som har fokus på mere forebyggelse, bedre resocialisering og tættere koordinerede sociale indsatser

14. marts 2017

Nyt materiale skal hjælpe børn, der bliver udsat for seksuelle overgreb

Seksuelle overgreb mod børn og unge kan sætte alvorlige spor resten af livet. Samtidig er det et tabuiseret emne, der gør omverdenen berøringsangst, og overgreb hemmeligholdes ofte af både børn og voksne. Et nyt oplysningsmateriale til fagfolk vil sikre, at flere overgreb bliver opdaget og handlet på.