Asyl og integration

Stor opgave for kommunerne at hjælpe uledsagede flygtninge (2015)

Stor opgave for kommunerne at hjælpe uledsagede flygtninge (2015)

Netop nu oplever Danmark et stigende antal børn, der flygter fra deres hjemland og kommer til Danmark alene. De vil meget gerne være en del af det danske samfund, og de har klare ideer om, hvad der skal til for at hjælpe dem til et god tilværelse i Danmark. Men det er langtfra let, viser en ny undersøgelse fra Børnerådet.

Læs Børnerådets undersøgelse: 'Man har brug for både hjælp og held'

Sundhed og flygtninge  et hæfte til børn og unge (2017)

Sundhed og flygtninge et hæfte til børn og unge (2017)

På baggrund af Børnerådets store undersøgelse om sundhed og flygtninge har vi lavet et hæfte med nogle af resultaterne målrettet til børn og unge. Her kan de læse om, hvordan 3.700 7.-klasseelever i Børne- og Ungepanelet forholdte sig til spørgsmål om deres egen sundhed og spørgsmål der handler om børn, der er flygtet fra et andet land til Danmark. De unge svarede blandt andet på, om de synes, de har et godt helbred, og hvor tit de kommer til lægen. Derudover er de blevet spurgt om, hvad de mener er et godt børneliv, og hvordan man bedst muligt kan hjælpe børn, der er flygtet fra et andet land til Danmark.

I hæftet er der også spørgsmål til hvert kapitel, der kan bruges som oplæg til diskussion og debat i klasserne. 

Læs "Perspektiver på sundhed og flygtninge i Danmark"