Børnerådets høringssvar

15. august 2017

Børnerådet hilser ophævelse af forældelsesfrister i sager om overgreb velkomment

Børnerådets kommentar til lovforslag om ændring af straffeloven mv (afskaffelse af forældelsesfrister, forhøjelse af niveauet for tortgodtgørelse mv).

14. august 2017

Børn og unge på børnecentre er først og fremmest børn og unge

Børnerådets bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om ro og orden på indkvarteringssteder mv.

03. august 2017

Børnerådet opfordrer til retningslinjer for kønsmodificerende behandling af spædbørn

Høring vedr. vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling

26. juni 2017

Oplysningsindsats frem for strafskærpelse, når det gælder spredning af billeder på de sociale medier.

Børnerådets kommentarer til Betænkning nr. 1563/2017 om freds- og æreskrænkelser

01. maj 2017

Minimumskrav for tilsyn af indkvarteringssteder skal øge børns retssikkerhed

Børnerådets kommentar til supplerende høring vedr. ændring af udlændingeloven lov om voksenansvar mv. (Ro og orden på indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige udlændinge)

27. april 2017

Børnerådet anbefaler ikke kriminalisering af børne-sexdukker

Børnerådets udtalelse vedrørende sexdukker, der ligner børn, og fiktiv børnepornografi.

09. marts 2017

Børn på børnecentre bør have samme rettigheder som anbragte unge

Høring over udkast til lov om ændring af udlændingeloven (Ro og orden på indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige udlændinge, herunder husordener, økonomiske sanktioner, magtanvendelse og anbringelse uden for indkvarteringsstedet, m.v.)

21. februar 2017

Afvisning af asylansøgere ved grænsen skal altid vejes op imod barnets bedste

Høring over udkast til lov om ændring af udlændingeloven (mulighed for i en krisesituation at afvise asylansøgere ved grænsen)

21. februar 2017

Vejledning om bl.a. tilbageholdelse af gravide stofmisbrugere i behandling.

Børnerådets kommentarer til vejledning om lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling.

15. februar 2017

Skærpede krav til permanent ophold kan presse flygtningene

Høring over ændring af udlændingeloven (skærpelse af reglerne om tidsubegrænset ophold)