Børnerådets Børne- og Ungepanel

Børnerådet har siden 1998 haft et Børne- og Ungepanel. I 2016 har vi etableret et nyt panel, som vi følger i tre år. Panelet består af over 5.000 unge, som nu går i 7.klasse, fordelt på 225 klasser over hele landet.

Børn og unges holdninger og meninger er fuldstændigt afgørende, når vi i Børnerådet taler børn og unges sag i forsøget på at skabe forandring.

To gange om året besvarer Børne- og Ungepanelet et spørgeskema om deres oplevelser af og holdninger til forskellige emner, som er aktuelle i deres liv eller på den børnefaglige- og politiske dagsorden.

Vi bearbejder svarene fra Børne- og Ungepanelet statistisk og følger op med en række uddybende interview med 15-20 af eleverne. Resultaterne formidles i en række Børneindblik.

Temaer i Børne- og Ungepanelet

Sidste år spurgte vi det foregående panel om risikoadfærd. Her havde vi blandt andet fokus på selvskade, spiseforstyrrelse, mobning og alkohol. I løbet af 2016 lancerede vi Børneindblik om disse emner. De sidste Børneindblik bliver lanceret i 2017 og kommer til at handle om digital mobning og pluralistisk ignorance.

Den første undersøgelse i det nuværende panel handlede blandt andet om viden om rettigheder og oplevelser med vold i hjemmet. Undersøgelsen var en del af en kampagne imod vold mod børn, som Børnerådet lavede i samarbejde med Red Barnet, Børns Villkår og DR. Kampagnen blev financieret af Tryg Fonden.

Den nuværende undersøgelse handler om børns perspektiver på sundhed og om flygtninge og integration med børneøjne. Børneindblikkene lanceres i løbet af 2017. 

Læs de seneste undersøgelser fra Børnerådets Børne- og Ungepanel: 

Find alle undersøgelser fra Børnerådets Børne- og Ungepanel