Syriske børn i Danmark

Børnerådet arbejder i øjeblikket med en undersøgelse om syriske børneflygtninge i Danmark

Danmark modtager i disse år flere flygtninge, end vi er vant til. En stor andel er børn, som flygter med deres familier, og mange af de børn kommer fra Syrien. Børnerådet rejser i foråret 2017 rundt til skoler i hele landet og taler med syriske børn om deres oplevelser med at få et hverdagsliv i Danmark.

Undersøgelsen skal afdække et børneperspektiv på forholdene for syriske børneflygtninge i Danmark og være med til at sikre så gode vilkår som muligt for dem.