Grønlandske børn i Danmark

Børnerådet arbejder i øjeblikket med en undersøgelse om grønlandske børn i Danmark

Børnerådet undersøger med støtte fra VELUX FONDEN børns livsvilkår i Danmark. I denne undersøgelse retter vi fokus mod grønlandske børn i Danmark.

Formålet med ekspertgruppen er blandt andet at få viden om, hvad flytningen fra Grønland til Danmark betyder for deres liv, og hvilke tiltag der kan støtte dem i at blive inkluderet og få et godt liv, at bidrage til at nuancere fortællingen om grønlandske børn i Danmark samt at skabe politisk fokus og debat om grønlandske børn i Danmark.