Tilmeld til nyhedsbrevTip en venEnglish

Høringssvar fra Børnerådet 2011 

 • 15. december 2011
  Forslag til lov om ændring af lov om social service (Ledsagelse til børn og unge mellem 12 og 15 år med nedsat funktionsevne)  
  Læs høringssvaret
 • 13. december 2011
  Vedr. Bekendtgørelse af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og om information og samtykke til deltagelse i sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter  
  Læs høringssvaret
 • 13. december 2011
  Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om social service (afskaffelse af elektronisk overvågning af børn og unge og skærpelse af kriteriet for anbringelse på sikrede afdelinger i institutioner beregnet til døgnophold) 
  Læs høringssvaret
 • 13. december 2011
  Høringssvar vedrørende Familiestyrelsens rapport om evalueringen af forældreansvarsloven 
  Læs høringssvaret
 • 5. december 2011
  Høringssvar til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser, færdselsloven og lov om ændring af færdselsloven (Kriminel lavalder)  
  Læs høringssvaret
 • 25. november 2011
  Vedr. udkast til ændring af straffeloven (Udvidet definition af menneskehandel mv.)  
  Læs høringssvaret
 • 18. november 2011
  Vedr. 2011-740-0016, udkast til ændring af retsplejeloven mv.  
  Læs høringssvaret
 • 9. september 2011
  Høringssvar vedr. forslag til revision af straffuldbyrdelsesloven  
  Læs høringssvaret
 • 17. marts 2011
  Høringssvar vedr. forslag til Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Konsekvensændringer på det sociale område som følge af Barnets Reform m.v.)  
  Læs høringssvaret
 • 28. februar 2011
  Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v. (ændrede regler for sæddonation) 
  Læs høringssvaret
 • 28. februar 2011
  Børnerådets høringssvar vedrørende udkast til ny bekendtgørelse om alarm- eller pejlemærkesystemer over for børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne anbragt i døgninstitution eller på opholdssted.  
  Læs høringssvaret
 • 14. februar 2011
  Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 218 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister.  
  Læs høringssvaret
 • 10. februar 2011
  Vedr. udkast til lov om videnskabsetisk behandling af sundhedvidenskabelige forskningsprojekter  
  Læs høringssvaret
 • 26. januar 2011
  Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), lov om en børne- og ungeydelse og bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn omkring 3 år m.v.)  
  Læs høringssvaret
 • 26. januar 2011
  Børnerådets bemærkninger til udkast til vejledning om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet  
  Læs høringssvaret
 • 5. januar 2011
  Høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og lov om social service (Ændring af 450 timers reglen til en 225 timers regel, uændret boligstøtte ved nedsættelse af kontanthjælp, reduktion af boligstøtten ved manglende forældreansvar m.v.) 
  Læs høringssvaret
Logo Vesterbrogade 35
1620 København V
Tlf. 3378 3300
Fax 3378 3301
E-mail: brd@brd.dk
Cookiepolitik