Tilmeld til nyhedsbrevTip en venEnglish

Børnerådet og Børnekonventionen  

"Rådet skal endvidere vurdere de forhold, børn i Danmark lever under, set i lyset af bestemmelserne og intentionerne i FN's Konvention om Barnets Rettigheder." 


Sådan fremhæves Børnekonventionens rolle i §1 Børnerådets lovgrundlag, 'Betænkning om et Børneråd'. Konventionen er således det generelle udgangspunkt, når Børnerådet kommenterer ny lovgivning eller vurderer samfundets praksis i forhold til børn.

Børnerådet opfatter det desuden som sin opgave at arbejde for, at konventionens tekst og hensigter indarbejdes i alle lovgivning og praksis i alle samfundets sektorer.

Børnerådet rapporterer til FN's børnekomité
Regeringens skal hvert 5 år sende en redegørelse til FN's Børnekomité om, hvordan situationen er for børn i Danmark. Andre organisationer - herunder Børnerådet - har også mulighed for at sende rapporter til Børnekomitéen. 

I 2009 udarbejdede Børnerådet sin 4. supplerende rapport til FN's Børnekomité. (Fås også på engelsk) Rapportens væsentligste pointer er sammenfattet i en mindre tryksag - 'Det synes vi altså! -en vifte af anbefalinger til forbedring af børns forhold i Danmark'.
Læs pressemeddelelsen om rådets rapport her

Børnerådets rapport er et supplement til den danske regerings rapport fra 2009. Den findes desuden i en engelsk version.

I 2010 udgav Børnerådet endvidere rapporten  . Den indeholder 40 børns fortællinger om et liv med særlige vilkår og er et supplement til Børnerådets rapport til FN's Børnekomité fra 2009.

Se dokumenter om Danmarks 3. rapportering til FN´s Børnekomité

Logo Vesterbrogade 35
1620 København V
Tlf. 3378 3300
Fax 3378 3301
E-mail: brd@brd.dk
Cookiepolitik